Prijava

Uporabniško ime:
Osebno geslo:

Na vaši napravi nismo zaznali ustreznega oz. veljavnega digitalnega potrdila ali pa digitalnega potrdila niste izbrali. Zato se lahko v spletno banko Abanet prijavite samo z uporabniškim imenom (če ste si ga predhodno nastavili v spletni banki) in geslom, z omejenim naborom funkcionalnosti (brez plačilnih nalogov in naročil). Za ponovni poskus prijave z digitalnim potrdilom, zaprite vsa okna brskalnika in ponovite postopek vstopa v vašo spletno banko z izbiro digitalnega potrdila.

Prosimo, vnesite uporabniško ime in osebno geslo.
Osebno geslo vnesite prek virtualne tipkovnice.